Vásárlói segédlet, vásárlás menete

Esküvői meghívók / Vásárlói segédlet, vásárlás menete

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az legszebbemlék.hu Kft. (székhely: 4700. Mátészalka, Tompa M. u. 1., adószám: 27426751-1-15), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: legszebbemlék.hu Kft.

A szolgáltató székhelye: 4700. Mátészalka, Tompa M. u. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@legszebbemlek.hu

Cégjegyzékszáma: 15-09-089068

Adószáma: 27426751-1-15

Telefonszámai: +36 70 331 7270

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: ICON MÉDIA Kft., 6000. Kecskemét, Csóka u. 26.

Rendelés menete

1.7 A vásárló kiválasztja a terméket webáruházban. Megadja a szükséges adatokat, amely a termék létrehozásához szükséges. Kiválasztja a szükséges, megrendelni kívánt mennyiséget és kosárba helyezi azt a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával. A kosár megtekintését követően a pénztár oldalon megadja személyes adatait, melyet a kiszállítás és számlakészítés miatt meg kell adni és véglegesíti a megrendelést.

1.8 A kosár oldalon van lehetőség plusz terméket hozzá adni a vásárláshoz, törölni valamelyik terméket a kosárból, ellenőrizni az árakat.

1.9 Fizetési mód: CIB Bank Zrt. által biztosított biztonságos, bankkártyás fizetés. Folyamatát a „Banki fizetési tájékoztató” tartalmazza, melyet az alábbi menüpontból érhet el: https://www.legszebbemlek.hu/2020/02/09/cib-bank-zrt-tajekoztato/

1.10 A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.11 A megrendelések feldolgozása sikeres banki tranzakciót követően, az INFO-WEST Kft. által ellenőrzött, sikeres pénzügyi jóváírást követően történik.

1.12 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 30 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre

1.12 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.13 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.14 A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, aláírás), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a vásárlót terhelő pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítéséig őrizzük papír alapon, fizikai védelemmel ellátott szekrényben és helységben. Az adatkezelés jogalapja az a szerződéses jogviszony (távollévők között létrejött szerződés), amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejött. Adatainak továbbítására követeléskezelés foganatosítása esetén kerülhet sor, ez esetben az adatok továbbításáról írásban tájékoztatjuk.

Garancia, jótállás

1.15 A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybevétele keretében kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

Panaszkezelés

1.16 Panasz beérkezése esetén, annak kezelése céljából kezeljük a panasszal élő alábbiakban ismertetett személyes adatait (nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát). A Panaszkezelés során az üzlethelyiségben a vásárlók könyvében, vagy egyéb módon (postai, e-mailben) megtett panasz során megadott adatait bizalmasan kezeljük. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon, fizikai védelemmel ellátott szekrényben és helységben. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

Vegyes rendelkezések

1.17 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Nyíregyházi Törvényszék/Mátészalkai Járásbíróság illetékességét.