Reklamáció, árucsere, garancia

Esküvői meghívók / Reklamáció, árucsere, garancia

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az INFO-WEST Kft. (székhely: 4700. Mátészalka, Tompa M. u. 1., adószám: 11492263-2-15), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: INFO-WEST Kft.

A szolgáltató székhelye: 4700. Mátészalka, Tompa M. u. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@legszebbemlek.hu

Cégjegyzékszáma: 15 09 063895

Adószáma: 11492263-2-15

Telefonszámai: +36 70 331 7270

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: ICON MÉDIA Kft., 6000. Kecskemét, Csóka u. 26.

Elállás joga

1.13 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.14 A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, aláírás), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a vásárlót terhelő pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítéséig őrizzük papír alapon, fizikai védelemmel ellátott szekrényben és helységben. Az adatkezelés jogalapja az a szerződéses jogviszony (távollévők között létrejött szerződés), amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejött. Adatainak továbbítására követeléskezelés foganatosítása esetén kerülhet sor, ez esetben az adatok továbbításáról írásban tájékoztatjuk.

Garancia, jótállás

1.15 A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybevétele keretében kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

Panaszkezelés

1.16 Panasz beérkezése esetén, annak kezelése céljából kezeljük a panasszal élő alábbiakban ismertetett személyes adatait (nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát). A Panaszkezelés során az üzlethelyiségben a vásárlók könyvében, vagy egyéb módon (postai, e-mailben) megtett panasz során megadott adatait bizalmasan kezeljük. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon, fizikai védelemmel ellátott szekrényben és helységben. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

Vegyes rendelkezések

1.17 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Nyíregyházi Törvényszék/Mátészalkai Járásbíróság illetékességét.

 

Mátészalka, 2020.02.01